Home

Aspiracje młodzieży: miłość, przyjaźń i rodzina

Czym jest "wychowanie do życia w rodzinie"?

Młodzież i rodzice wysoko oceniają lekcje WDŻ

Sprawdzone podręczniki do WDŻ

Wiedza z dobrego źródła

Aspiracje młodzieży: miłość, przyjaźń i rodzina

W 2014 r. Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowały wyniki badań młodzieży. W obszernych ankietach znalazły się m.in. pytania o aspiracje i plany na przyszłość. W badaniu uczestniczyło 1360 młodych ludzi z całej Polski. 

Okazało się, że od lat aspiracje młodzieży są niezmienne (wyniki porównano z badaniami z 2010 r.). „Ludzie mają w życiu różne cele i dążenia. Które z poniższych celów są najważniejsze dla ciebie?” – na tak postawione pytanie młodzież odpowiedziała, że:

  • miłość, przyjaźń – 49%
  • udane życie rodzinne, dzieci – 49%
  • ciekawa praca, zgodna z zainteresowaniami – 41%

Raport z badań liczy 176 str. Można go pobrać tutaj.

Czym jest "wychowanie do życia w rodzinie"?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

WDŻ to:

  • rozmowy o dojrzewaniu,
  • przyjacielskie pogawędki o pierwszych związkach, a potem o przygotowaniu do małżeństwa,
  • kompendium wiedzy o rozwoju człowieka na płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej, społecznej,
  • zajęcia koedukacyjne, ale też osobne lekcje dla dziewcząt i chłopców.

Przedmiot jest realizowany od 5 klasy szkoły podstawowej do matury.

Młodzież i rodzice wysoko oceniają lekcje WDŻ

Realizowane od blisko 20 lat lekcje wychowania do życia w rodzinie są interesujące dla naukowców. Z badań dra Szymona Czarnika, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że uczniowie uczęszczający na WDŻ mają bardzo dobre zdanie na temat nauczycieli prowadzących przedmiot.

źródło: Wychowawca 9/2012, s. 25-31

 

Oceną lekcji zajął się także Instytut Badań Edukacyjnych. Uczniowie docenili nauczycieli WDŻ za otwartość, atmosferę panującą na zajęciach i rzetelną wiedzę.

Warto dodać, że zarówno uczniowie, jak również ich rodzice (!) uznali lekcje WDŻ za jedno z głównych źródeł wiedzy o miłości i seksualności dla polskich nastolatków.

Źródło: Przeprowadzone przez IBE badanie dot. WDŻ: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Warszawa, 2015

 

„Wyniki badań socjologa dra Szymona Czarnika (UJ) z roku 2012 i 2014 oraz szeroko zakrojone badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN (2015 r.) pokazują jednoznacznie pozytywny potencjał zajęć WDŻ z obecną podstawą programową i obecną kadrą. Oddają też sprawiedliwość licznej rzeszy nauczycieli przedmiotu, przytłoczonych nierzadko negatywnym obrazem ich pracy kreowanym w mediach.”

dr Szymon Grzelak, Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015, s. 123)

Sprawdzone podręczniki do WDŻ

Pomocą – przede wszystkim dla ucznia – w realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie są merytoryczne, rzetelne i pokazujące pozytywne wzorce podręczniki. Godną polecenia jest seria Wędrując ku dorosłości, wydana przez krakowskie wydawnictwo RUBIKON, specjalizujące się w profilaktyce ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. W serii ukazały się podręczniki i ćwiczenia dla uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej do matury, słownik pojęć, scenariusze lekcji oraz programy nauczania.

Poznaj serię Wędrując ku dorosłości:

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna